Hakkımızda

190 meslek mensubumuzun imzalamış olduğu Manavgat İlçe Temsilciliğimizin oda olma başvurusu 08.01.2014 tarihinde yapılan Türmob Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek, 20.01.2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz genel üye toplantımızda Türmob genel sekreteri Yücel AKDEMİR’ in müteşebbis heyete görevlerini tebliğ etmesiyle odamız tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

Oda olma aşamasında katkılarınızdan dolayı önce siz meslektaşlarımıza, daha sonra Türmob Genel Başkanı Sayın Nail ŞANLI ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ayrıca Antalya Odası Başkanı Sayın Mustafa ERDEM ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürü bir borç biliriz.